TAHUN
SIRI
KOD
 TAJUK
TARIKH / MASA
2021
2
210501

 UNDANG-UNDANG AM I

02/08/2021
09:15 - 12:15
2021
2
210502

 UNDANG-UNDANG AM II

03/08/2021
09:00 - 12:00
2021
2
210503

 UNDANG-UNDANG SIVIL

04/08/2021
09:00 - 12:00
2021
2
210504

 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH 2008 DAN PERAKAUNAN KERAJAAN

05/08/2021
09:00 - 12:00
2021
2
253501

 PERATURAN PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI

05/08/2021
09:00 - 12:00
2021
2
259501

 PERATURAN PERKHIDMATAN BADAN BERKANUN NEGERI

05/08/2021
09:00 - 12:00
2021
2
210301A, 210302A, 210303A, 210304A

 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH 2008, ARAHAN PERKHIDMATAN, ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN TATACARA PENGURUSAN STOR

09/08/2021
10:00 - 11:00
2021
2
210301C, 210302C, 210303D

 UJIAN PENILAIAN ICT SKILL ASSESSMENT AND CERTIFICATION (ISAC)

11/08/2021
10:00 - 11:10
2021
2
210301B

 ARAHAN KESELAMATAN, PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM DAN PEKELILING PERKHIDMATAN

12/08/2021
10:00 - 11:00
2021
2
210302B, 210303B

 ARAHAN KESELAMATAN, PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM DAN PERHUBUNGAN AWAM/KETERAMPILAN DIRI

12/08/2021
10:00 - 11:00
2021
2
210304B

 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU PENYEDIAAN - TATACARA PENYEDIAAN MAKANAN

12/08/2021
10:00 - 11:00
2021
2
215301A, 215303A, 226301A, 227301A, 228302A, 229301A, 229302A, 230301A, 235301A, 235303A, 235306A, 236301A, 236303A, 237302A, 238301A, 239301A, 240301A, 241301A, 242307A, 242308A, 243301A, 243302A, 245301A, 246301A, 247301A, 247302A, 263303A

 SUBJEK UTAMA BAGI PEGAWAI-PEGAWAI JAWATAN JABATAN (DEPARTMENTAL POST) DALAM GRED 19

12/08/2021
10:00 - 11:00
2021
2
235401

 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAS HUTAN GRED G11, JABATAN PERHUTANAN

12/08/2021
10:00 - 11:00
2021
2
310201A

 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH 2008, ARAHAN PERKHIDMATAN, ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN TATACARA PENGURUSAN STOR

16/08/2021
08:30 - 11:30
2021
2
310301A

 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH 2008, ARAHAN PERKHIDMATAN, ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN TATACARA PENGURUSAN STOR

16/08/2021
08:30 - 11:30
2021
2
310201B

 ARAHAN KESELAMATAN, PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM DAN PELAN ANTIRASUAH NASIONAL (NACP) 2019-2023

17/08/2021
08:30 - 11:30
2021
2
310301B

 ARAHAN KESELAMATAN, PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM DAN PELAN ANTIRASUAH NASIONAL (NACP) 2019-2023

17/08/2021
08:30 - 11:30
2021
2
310201C

 UNDANG-UNDANG UMUM

18/08/2021
08:30 - 10:30
2021
2
310301C

 UNDANG-UNDANG UMUM

18/08/2021
08:30 - 10:30
2021
2
310401

 PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N19 MELALUI PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL)

19/08/2021
10:00 - 11:00
2021
2
210504

 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH 2008 DAN PERAKAUNAN KERAJAAN

09/09/2021
09:00 - 12:00
2021
2
253501

 PERATURAN PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI

09/09/2021
09:00 - 12:00
2021
2
259501

 PERATURAN PERKHIDMATAN BADAN BERKANUN NEGERI

09/09/2021
09:00 - 12:00
2021
2
210502

 UNDANG-UNDANG AM II

10/09/2021
09:00 - 12:00
2021
2
210501

 UNDANG-UNDANG AM I

14/09/2021
09:00 - 12:00
2021
2
210503

 UNDANG-UNDANG SIVIL

15/09/2021
09:00 - 12:00
2021
2
210301A, 210302A, 210303A, 210304A

 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH 2008, ARAHAN PERKHIDMATAN, ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN TATACARA PENGURUSAN STOR

05/10/2021
10:00 - 11:00
2021
2
215301A, 215303A, 226301A, 227301A, 228302A, 229301A, 229302A, 230301A, 235301A, 235303A, 235306A, 236301A, 236303A, 237302A, 238301A, 239301A, 240301A, 241301A, 242307A, 242308A, 243301A, 243302A, 245301A, 246301A, 247301A, 247302A, 263303A

 SUBJEK UTAMA BAGI PEGAWAI-PEGAWAI JAWATAN JABATAN (DEPARTMENTAL POST) DALAM GRED 19

05/10/2021
10:00 - 11:00
2021
2
210301B

 ARAHAN KESELAMATAN, PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM DAN PEKELILING PERKHIDMATAN

06/10/2021
10:00 - 11:00
2021
2
210302B, 210303B

 ARAHAN KESELAMATAN, PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM DAN PERHUBUNGAN AWAM/KETERAMPILAN DIRI

06/10/2021
10:00 - 11:00
2021
2
210301C, 210302C, 210303D

 UJIAN PENILAIAN ICT SKILL ASSESSMENT AND CERTIFICATION (ISAC)

07/10/2021
10:00 - 11:10
** Klik TAJUK PEPERIKSAAN Untuk Ke Senarai Calon **
Dibangunkan & Hakcipta Terpelihara © 2020 Kerajaan Negeri Sabah